Sprawa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy cd.

XXVII Sesja Rady Gminy Wierzbica po raz kolejny upłynęła pod znakiem problemów w lokalnym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Byliśmy tam i ustami naszej członkini, Justyny Kosiec pytaliśmy o obecne zatrudnienie pracownic ośrodka na umowy-zlecenie; co Wójt Wierzbicy swoimi poczynaniami osiągnął dla swojej gminy oraz czy zamierza on w jakikolwiek sposób załagodzić konflikt na linii Kierownik GOPS – zwolnione działaczki związkowe.

Okazało się, że pani Kierownik Janiszek-Stajniak nie widzi nic nieodpowiedniego w zatrudnieniu pracownic GOPS-u na umowę-zlecenie, twierdząc też, iż wszystko jest zgodne z prawem.

W opinii Wójta Zdzisława Duliasa mieszkańcy zyskali szybką pomoc. Oświadczył też, że w kwestii rozwiązania sporu nie widzi on dla siebie miejsca.

Niestety, Wójt nie zauważa problemu w tym, że działaczki związkowe, w wyniku jego decyzji personalnych znalazły się w kłopocie. Otwarcie też mówi, że powinny one ponieść konsekwencje swoich czynów. W nagraniu nazywa ich żądania „niemożliwymi do zrealizowania”, a podwyżki „kontrowersyjnymi”. Z kolei fiasko rozmów w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wójt uważa, za działanie wystarczające.

Po takich odpowiedziach pozostaje nam czekać na rozstrzygnięcia spraw w sądzie, które nastąpi już niedługo.

Nie odpuścimy tej sprawy! Solidarność naszą bronią!

Wystąpienie członkini zarządu okręgu Partii Razem w Radomiu – Justyny Kosiec, która zabrała głos na XXVII Sesji Rady Gminy Wierzbica.