Manifestacja w Wierzbicy

W dniu 20 marca 2016 roku, dzięki inicjatywie radomskiego okręgu Partii Razem, przed Urzędem Gminy w Wierzbicy odbyła się manifestacja, w której udział brały również: świętokrzyski okręg Partii Razem, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza oraz Alternatywa Socjalistyczna. Hasłem przewodnim pikiety, która odzwierciedlała wsparcie i solidarność z działaczkami związkowymi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy, były słowa PRACA-GODNOŚĆ-SOLIDARNOŚĆ.

Zebrani skandowali takie hasła, jak:

NASZYM PRAWEM PRAWO PRACY
CZAS PRZESTRZEGAĆ KONSTYTUCJI
DIALOG BUDUJE, NIEZGODA RUJNUJE
SOLIDARNOŚĆ NASZĄ BRONIĄ
TO JEST NASZA WSPÓLNA SPRAWA
NIKT NIE STOI PONAD PRAWEM

Manifestacja, została zorganizowana w odpowiedzi na zwolnienie części pracownic GOPS w odpowiedzi na ogłoszony przez nie strajk. Demonstracja prowadzona była przez członkinię radomskiego Razem, Justynę Kosiec. Podczas pikiety zwracano uwagę na powszechność łamania praw pracowniczych w Polsce, prowadząca wskazywała również, jak ważna jest solidarność w dochodzeniu swoich praw. Głos zabrały także zwolnione pracownice socjalne, które przedstawiły publicznie swoją sytuację. Z kolei Inicjatywa Pracownicza zwracała uwagę na możliwości i potrzebę działania związków zawodowych w Polsce.

Invalid Displayed Gallery

Celem demonstracji było zwrócenie uwagi na łamanie praw pracowniczych, w tym tych zapisanych w konstytucji – jak wolność do zrzeszania się i strajku. Istotnym było również wskazanie jak ważna jest solidarność między pracownikami oraz jaka moc kryje się we współpracy i działalności związkowej.

Partia Razem domaga się uznania strajku działaczek związkowych za legalny i kontynuowania mediacji w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w atmosferze poszanowania dla pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Apeluje też o uwzględnienie postulatów strajkujących w drodze do kompromisu oraz przywrócenie do pracy zwolnionych działaczek z GOPS.