Razem z Wierzbicą

Okręg Partii Razem w Radomiu solidaryzuje się i wyraża poparcie dla strajkujących pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Uważamy za niedopuszczalne działania mające na celu utrudnianie działalności związkowej, która jest wynikającym z Konstytucji RP prawem obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej...

Continue reading →