Razem z kobietami

Na mądrych decyzjach politycznych zyskują kobiety – stabilność zatrudnienia z urlopem i opieką zdrowotną, żłobki i przedszkola, sprawiedliwy system emerytalny. A także prawo świadomego decydowania o macierzyństwie, czy rozpoznanie wartości pracy opiekuńczej wykonywanej w domu. Bez tych
rozwiązań, z powodzeniem stosowanych w wielu krajach, kobiety nadal będą pozbawione możliwości włączania się w aktywności polityczne, artystyczne
czy naukowe. Mimo rosnącej świadomości sytuacja nie zmienia się od lat, co widać na przykładzie nazw ulic w Radomiu. Tych z patronkami-kobietami jest
ponad 12-krotnie mniej niż ulic nazywanych nazwiskami mężczyzn.

unnamed

Reprezentacja kobiet w polityce, mediach czy nauce jest zdecydowanie mniejsza niż wynikałoby to ze struktury społeczeństwa. Podczas gdy statystycznie kobiet jest więcej – w podregionie radomski na 100 mężczyzn przypadają 104 kobiety, a w samym Radomiu 110.

Razem nie zgadza się na dyskryminację ze względu na płeć. Walczymy z nią poprzez wspieranie feminizmu, równouprawnienia i emancypację. #kobietyrazem