Apel do Wójta gminy Wierzbica

Podczas gdy strajk pracowników socjalnych MOPS w Łodzi, znalazł swoje pozytywne zakończenie, Wójt Wierzbicy zaostrza swoje działania wobec strajkujących pracownic GOPS.
Przy jednoczesnym, forsowanym przez siebie, przekazie medialnym, że w sposób pozytywny przebiegają mediacje ze strajkującymi, zwalniane są kolejne pracownice, a te które pozostały w pracy, codziennie są zastraszane i szykanowane. Na miejsce zwolnionych, z pominięciem wymogów ustawy, przyjęto do pracy na umowę zlecenie nowych pracowników socjalnych, oferując im zarobki w wysokości 1000 zł brutto.

Partia RAZEM zdecydowanie sprzeciwia się takim bezprawnym działaniom i będzie podejmowała kolejne kroki w celu pozytywnego zakończenia konfliktu.

Wszystkich, którzy chcą wyrazić swoje poparcie dla zwolnionych pracownic GOPS w Wierzbicy i jednocześnie sprzeciw wobec bezprawnych działań wójta i p.o. kierownik GOPS, prosimy o wysyłanie e-maili na adres Zdzisława Dubiasa, wójta gminy Wierzbica: [email protected]

Przykładowa treść e-maila:

“Do Wójta gminy Wierzbica,
Stanowczo sprzeciwiam się sytuacji, która ma miejsce w podległym Panu Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Żądam przywrócenia do pracy zwolnionych bezprawnie Pracownic, wyciągnięcia konsekwencji wobec p.o. kierownik i rozpoczęcia dialogu na rzecz polepszenia warunków pracy dotychczasowych Pracownic GOPS.

Z poważaniem,
…………………………………………………… “

strus_gops_rzmrdm

[Grafika: obrazek w tle przedstawia strusia z głową w piasku. Napis głosi: Apelujemy do Wójta gminy Wierzbica: Proszę nie chować głowy w piasek! Bezprawne zwalnianie Pracownic GOPS, które nie godziły się na urągające warunki pracy i zatrudnianie nowych pracowników na umowy śmieciowe za 1000 zł brutto, to nie są “mediacje”.]